WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA PROCESÓW WODNYCH
SAMODZIELNA OCENA NARZĘDZIEM EMSA*

Warszawa, 27.09.2018. 10.00-17.00

* (Energy Management Self-Assessment web-tool)

SAMODZIELNA OCENA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PROCESÓW WODNYCH

Dzięki EMSA, innowacyjnemu narzędziu internetowemu opracowanemu w ramach europejskiego projektu Energy Water, przedsiębiorstwa mogą samodzielnie oceniać efektywność energetyczną własnych procesów wodnych. Raport uzyskany podczas tej oceny identyfikuje ulepszenia i innowacje, które można wprowadzić w celu oszczędzania energii. Po uzyskaniu raportu i rezultatów projekt dysponuje istniejącą bazą ekspertów , którzy pomagają i doradzają w zakresie wprowadzenia potencjalnych ulepszeń na obiektach gospodarki wodno-ściekowej.

SESJA SZKOLENIOWA

PROGRAM DARMOWEJ, JEDNODNIOWEJ SESJI SZKOLENIOWEJ ZAWIERA:

  1. Prezentacje projektu EnergyWater i konceptu aniołów energii
  2. Przedstawienie funkcjonalności narzędzia EMSA on-line
  3. Korzystanie I nauka narzędzia EMSA dzięki przedstawionemu studium przypadku.

Na szkoleniu przewidziany jest krótki test oraz nagrodę w postaci certyfikatu umożliwiającego korzystanie z internetowego narzędzia EMSA

KONTEKST SZKOLENIA: EUROPEJSKI PROJEKT ENERGY WATER 2016-2019

European project EnergyWater (2016-2019)

Chociaż woda nie jest podstawową działalnością większości branż w Europie, procesy wodne reprezentują stosunkowo wysoki udział w zużyciu energii. Dlatego projekt EnergyWater ma na celu podniesienie efektywności energetycznej wszystkich przedsiębiorstw, dzięki dwóm uzupełniającym się narzędziom: internetowemu narzędziu EMSA i sieci ekspertów Energy Angels.

Partnerem konsorcjum prowadzącym ten projekt są eksperci ds. Energii (przedsiębiorstwo usług energetycznych, krajowe agencje energetyczne, ośrodki badawcze, ...).
Dwa główne produkty projektu to:

Narzędzie EMSA : bezpłatne narzędzie internetowe, które daje każdej firmie możliwość:
1) przeprowadzenia automatycznej oceny zużycia energii,
2) porównania wyników z innymi firmami podobnej wielkości i działalności,
3) dostępu do listy potencjalnych ulepszeń, aby poprawić swoją efektywność energetyczną,
4) zidentyfikowania ekspertów ds. Energii (Enegry Angels), którzy mogą pomóc firmie w realizacji zaproponowanych ulepszeń.

Europejska sieć ekspertów Energy Angels:

Około setki ekspertów branży energetycznej w całej Europie, którzy mogą pomóc firmom w korzystaniu z internetowego narzędzia EMSA i zapewnić wsparcie: audyty energetyczne, identyfikacja potencjalnych innowacji, porady dotyczące finansowania działań doskonalących, etc.

Aby uzyskać więcej inofmacji dotyczących projektu zapraszamy na stronę : ENERGY ANGELS)


PROGRAM SZKOLENIA

27.09.2018r. 10.00-17.00

Wstęp i prezentacja informacji o europejskim projekcie Energy Angels

Sieć ekspertów Energy Angels

Internetowe narzędzie EMSA : cele

Internetowe narzędzie EMSA : sposób działania i rezultaty

Internetowe narzędzie EMSA : studium przypadku

TEST narzędzia

Rezultaty , pytania oraz dyskusja


Logo OIEau